Nemocniční datové sklady Jihomoravského kraje

Projekt byl v roce 2019 iniciován ve spolupráci vedení Jihomoravského kraje (JMK), Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a vedení jednotlivých zapojených nemocnic. Systém umožňuje hloubkové analýzy lokálních datových skladů vybudovaných uvnitř všech významných nemocnic kraje. Tyto datové zdroje zpřístupňují plně reprezentativní profil všech zdravotnických intervencí v daném zařízení, umožňují mapovat spádovou oblast a hodnotit reálnou dostupnost zdravotních služeb. V kombinaci s populačními statistikami je možný rozvoj benchmarkingu pozice dané nemocnice v regionálním i celostátním srovnání.


Aktuální stav projektu a úkoly pro 1. pololetí 2022

Projekt byl zahájen a v rámci etapy I a II řešen v souladu s nastaveným harmonogramem. Budování a zejména plnění datových skladů aktuálními daty bylo zahájeno již v rámci řešení etapy I. Nástup a průběh epidemie COVID-19 bohužel vážně narušil harmonogram plnění – zejména nebylo možné nastavovat sběry dat v nemocnicích a nemocnice jakkoli administrativně zatěžovat. Dle původního plánu tak probíhaly programátorské a obecně analytické práce. Pouze ve vybraných nemocnicích se podařilo plně dokončit všechny modelové analýzy a nastavit i sdílení centrálních referenčních statistik, v modelové nemocnici Znojmo proběhly i metodické semináře s následnou obhajobou nastaveného analytického plnění na Krajském úřadu JMK. Kompletní naplnění datové základny projektu bylo z výše uvedených důvodů dokončeno až ke konci roku 2021. Řešitelský tým od počátku roku 2022 aktualizuje přístupy do nemocnic a začíná publikovat jednotlivé analytické výstupy s cílem dokončit plnou publikaci všech dat v květnu 2022. Souběžně proběhne aktualizace interního benchmarkingu pro jednotlivé nemocnice. Základní platformou pro publikace výstupů pro veřejnost bude tento portál. Dalším plánem projektu je uspořádat pro veřejnost otevřený seminář nad daty nemocnic a zdravotnictví kraje v první polovině roku 2022.